Star-MDC (Medisch Diagnostisch Centrum) levert snelle en betrouwbare medische diagnostiek voor de gezondheidszorg in de regio Groot-Rijnmond. Dit allemaal dicht bij patiënten, huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners. We zijn gespecialiseerd in laboratoriumonderzoek van bloed, urine en ontlasting. Ook voeren we biometrische onderzoeken uit zoals echo’s en oogfoto’s en doen we onderzoek naar hart- en longfuncties. Star-MDC beschikt over één van de grootste en modernste laboratoria van Nederland.

 

Daarnaast geven we ondersteuning en advies aan huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners. We verzorgen prenatale screenings, zwangerschapsecho’s en DNA-onderzoek. Onder regie van huisartsen begeleiden we patiënten met chronische ziekten als suikerziekte of longaandoeningen. Star-MDC heeft de grootste Trombosedienst van Nederland en geeft hiermee 1e-lijnsondersteuning aan huisartsen, ziekenhuizen en overige zorgverleners.

 

Openingstijden bloedprikken STAR in het Woonzorgcentrum:

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 – 11.00 uur
Dinsdagavond: 17.00 tot 18.00 uur

 

Website: https://www.star-mdc.nl/